Z jakimi mandatami kierowcy muszą się liczyć od 2022 roku?

Wielu polskich kierowców zainteresowało się datą 1 stycznia 2022 roku nie tylko ze względu na Nowy Rok, ale w głównej mierze ze względu na zmiany w przepisach dotyczących kar za różne przewinienia popełniane na drogach. W ramach nowych przepisów zmienione zostały kwoty mandatów karnych oraz ilość punktów karnych nakładana na kierowców za przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości i inne wykroczenia. Dobrze jest więc uzyskać więcej informacji w tym temacie.

Przede wszystkim warto pamiętać o tym, że zwiększeniu uległa ilość punktów karnych otrzymywanych przez kierowcę jednorazowo za najcięższe przewinienia. Do niedawna można było uzyskać maksymalnie do 10 punktów karnych za jedno wykroczenie, natomiast dzisiaj ilość ta została zwiększona do 15 punktów. Kolejną ważną zmianą jest likwidacja kursów, w ramach których kierowca może zmniejszyć ilość posiadanych punktów karnych. Ich ilość ma również wpływ na stawkę obowiązkowej polisy ubezpieczenia OC.

Wzrost kwot mandatów za przekroczenie dozwolonej prędkości

Zgodnie z już nieaktualnymi przepisami, maksymalna kwota mandatu sięgała poziomu kilkuset złotych (najczęściej 500) za najcięższe przewinienia. Po wprowadzeniu zmian, maksymalny mandat sięga kwoty 2500 zł w przypadku przekroczenia dozwolonej prędkości o 71 lub więcej kilometrów na godzinę. Oczywiście oprócz tego kierowca musi się liczyć z punktami karnymi oraz zatrzymaniem prawa jazdy na pewien czas. Jeśli jednak sprawa nie skończy się na mandacie tylko trafi do sądu to w skrajnych przypadkach można otrzymać grzywnę na poziomie 30 000 zł (wcześniej było to 5000 zł).

Na jakie kwestie należy jeszcze zwracać uwagę?

Wzrosły nie tylko kwoty mandatów za przekroczenie maksymalnej dozwolonej prędkości. Zmiany uwzględniają również zwiększenie kwot mandatów za inne wykroczenia, takie jak między innymi wyprzedzanie na zakazach (mandat 1000 zł lub 2000 w przypadku recydywy). Kary dla jazdy bez uprawnień to kolejno 1500 i 3000 zł. Maksymalnie za kilka wykroczeń można otrzymać mandat na kwotę 6000 zł. Warto więc jeździć ostrożnie i znać przepisy określone w aktualnych taryfikatorach.